Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Człowiek uczy się i rozwija poprzez zmysły. Odpowiednie przetwarzanie i integrowanie informacji z różnych systemów zmysłowych przez mózg umożliwia budowanie wiedzy na temat siebie (własnego ciała) i otaczającego świata, a także efektywne w nim działanie. Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej wiążą się z nieprawidłową organizacją bodźców (czuciowych, przedsionkowych, słuchowych, węchowych, wzrokowych, smakowych) przez układ nerwowy. Objawiają się m.in. wzmożoną/obniżoną wrażliwością na bodźce, niewłaściwym poziomem uwagi i aktywności ruchowej, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami w koordynacji ruchowej.

Terapia SI polega na „nauce przez zabawę” - dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych podczas różnych (przyjemnych dla dziecka) aktywności ruchowych (np. jazdy na deskorolce, huśtania w hamaku). Nie jest to nauka konkretnych umiejętności (np. pisania), ale usprawnianie procesów neuronalnych leżących u ich podstaw. Tak, aby nauczyć współpracy ze sobą poszczególne zmysły - i poprzez to umożliwić dziecku dalszy rozwój.