Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

Anna Goździkowska

pedagog specjalny, logopeda

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą i dyslalią, jak również z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i Zespołem Aspergera. Z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Współpracowała z Ośrodkiem dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis oraz z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Amicus przy Fundacji „Zdążyć z pomocą”.

W pracy z dziećmi wykorzystuje przede wszystkim zabawę, jako najdoskonalszą formę terapii.

Katarzyna Ostrowska-Golińska

pedagog specjalny, logopeda