Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

Ewa Pomarańska

Pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

W ośrodku prowadzi następującą terapię i zajęcia:

• Ocena ogólnego stanu psychofizycznego dziecka w porozumieniu z zespołem terapeutycznym
• Ocena warunków anatomicznych twarzy, jamy ustnej (budowa i sprawność), sposobu oddychania i połykania
• Ocena odruchów ustno- twarzowych
• Dobieranie optymalnej(właściwej) pozycji, sprzętu(rodzaj smoczka, łyżki, kubka) i techniki karmienia -na każdym etapie rozwoju funkcji pokarmowych
• Diagnozę i terapię wad wymowy dzieci od noworodka do przedszkolaka
• Profilaktykę logopedyczną noworodków, niemowlaków, małych dzieci - wpływ prawidłowego/ nieprawidłowego karmienia i pielęgnacji dziecka na rozwój jego mowy
• Wspomaganie/monitorowanie funkcji oralnych, treningu jedzenia i rozwoju mowy dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i neurologicznymi
• Terapia wielozmysłową (zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku, czucia)
• Usprawnianie aparatu oddechowego-pogłębianie fazy wdechowej, wydłużanie fazy wydechowej
• Zabawy rozhamowujące mowę dziecka, edukacja przez zabawę
• Współpraca z rodzicami- edukacja, wsparcie

Ukończone kursy:

• Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci -2013
• Program rozwoju komunikacji PRKM- Makaton (kurs podstawowy) 2012
• Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy -2001, 2012
• Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl’a (kurs podstawowy) -2010
• Diagnostyka i teoria neurologopedyczna w świetle koncepcji NDT-Bobath- SLT- specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne- certyfikat -2006
• Dysfagia- problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej -2010
• Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej-I stopień w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej -2007
• Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody C. Morallesa -2005
• Usprawnianie dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w wieku 3-6-8 lat w systemie nauczania kierowanego- 2005
• Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block- 2002
• Terapia dla dzieci niedosłyszących według metody werbo- tonalnej-S. Craps, G. Dyer -2001
• Kurs doskonalący w zakresie Metody dobrego Startu -2001
• Profilaktyka logopedyczna -2001
• Wprowadzenie w metodę Nauczania Kierowanego- 2000