Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

REHABILTACJA RUCHOWA

Rehabilitacja ruchowa niemowląt i małych dzieci od okresu noworodkowego do 3 roku życia prowadzona jest w naszym Ośrodku przez wykwalifikowanych specjalistów wg. koncepcji NDT-Bobath.
Metoda NDT-Bobath to metoda neurorozwojowa, zapoczątkowana w latach 40-ych XX wieku przez małżeństwo Bobath. Usprawnianie wg. tej metody ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło ono stać się samodzielne w codziennym życiu. A także, aby mogło prawidłowo funkcjonować w grupie rówieśniczej i na tyle wykorzystać swoje możliwości na ile pozwala uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

 Podstawowe zasady to :
- wpływ na napięcie mięśniowe (tj. poprzez obniżenie napięcia wzmożonego lub podwyższenie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania)
- wpływ na jakość ruchów (tj. wspomaganie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych)
- eliminowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych
- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennym życiu.

Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do noworodków (zwłaszcza wcześniaków), niemowląt i małych dzieci w szczególności z:

- uszkodzeniem OUN
- obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego
- asymetrią ułożeniową
- opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
- problemami ortopedycznymi
- porażeniem splotu barkowego
- kręczem szyi
- zaburzeniami karmienia, ssania, połykania.

Terapia w naszym Ośrodku poprzedzona jest dokładną obserwacją i analizą rozwoju ruchowego każdego pacjenta. Na tej podstawie opracowany jest indywidualny plan terapii, dostosowany do jego potrzeb i możliwości.


Prowadząc terapię terapeuta patrzy na dziecko jako całość, ćwiczy całe ciało, dostarczając mu tym samym odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych. W ten sposób zapewnia prawidłową aktywność małego pacjenta oraz maksymalne jego uczestnictwo na zajęciach. Aby nauczony ruch utrwalił się potrzebne jest wielokrotne jego powtórzenie w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Tu ogromną rolę przypisuje się rodzicom i opiekunom dziecka, którzy od samego początku biorą aktywny udział w sesjach terapeutycznych, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa swoim pociechom. Terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami, uczy ich przede wszystkim prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest to tzw. handling, czyli właściwe podnoszenie, noszenie, rozbieranie, ubieranie, karmienie, kąpanie oraz zabawa z dzieckiem. Czynności te stanowią ważną część postępowania usprawniającego, gdyż są naturalnym sposobem utrwalania wzorców ruchowych nauczonych przez terapeutę a kontynuowanych w warunkach domowych.