Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna jest skierowana do niemowląt, dzieci i młodzieży w szeroko pojętej normie rozwojowej jak i z różnymi nieprawidłowościami rozwojowymi. W naszym ośrodku przeprowadzamy diagnozę oraz prowadzimy terapię logopedyczną opierającą się na ocenie poziomu rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy:

- wywiad anamnestyczny,
- obserwację,
- testy językowe,
- oceniamy sprawność i budowę narządów mowy,
- przeprowadzamy orientacyjne badanie słuchu fizycznego,
- badamy słuch mowny,
- sprawność motoryczną dziecka,
- lateralizację,
- sprawdzamy poprawność artykulacji,
- sprawdzamy poziom rozwoju językowego dziecka.

Jeżeli istnieje taka potrzeba zalecane są konsultacje z innymi specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, laryngologiem, foniatrą, ortodontą, neurologiem. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowywany jest indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Terapia polega na kształtowaniu i rozwijaniu mowy, języka i komunikacji dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji. Na pracy nad poprawą nieprawidłowości w zakresie artykulacji (korekta nieprawidłowo realizowanych głosek).
Na rozbudowywaniu słownika biernego i czynnego dziecka oraz wzmacnianiu mięśni aparatu artykulacyjnego.

Podczas terapii prowadzi się następujące ćwiczenia:

- ćwiczenia oddechowe- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
- ćwiczenia fonacyjne,
- stymulację polisensoryczną- stymulacja wzrokowa, słuchowa, czuciowa…
- ćwiczenia usprawniające motorykę małą oraz dużą.

Prowadzimy także wczesną interwencję logopedyczną pod kierunkiem doświadczonych neurologopedów, pomoc ta obejmuje:

- pomoc noworodkom mającym problemy ze ssaniem, jedzeniem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
- pomoc niemowlętom mającym problemy z jedzeniem, żuciem, połykaniem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.