Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

KONSULTACJE I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dla niemowląt i dzieci młodszych obejmuje konsultacje dla rodziców z dziećmi mające na celu: monitorowanie rozwoju dziecka, ocenę jego rozwoju w odniesieniu do norm wiekowych oraz potrzeb i możliwości organizację zabawy (dobór zabaw i zabawek adekwatnych do wieku) oraz wzmacnianie kompetencji rodzicielskich (porady dotyczące wychowania, pomoc w radzeniu sobie z codziennymi problemami takimi jak problemy ze snem, odstawienie smoczka, trening czystości, radzenie sobie zachowaniami trudnymi).

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym obejmuje konsultacje dla rodziców z dziećmi oraz terapię skoncentrowaną na wspomaganiu rozwoju dziecka, wyrównywaniu braków. Podstawą pracy jest diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka oparta na wywiadzie i obserwacji. Celem terapii jest: stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychoruchowego dziecka, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie ewentualnych niepowodzeń. Terapia prowadzona jest w oparciu o różnorodne sprawdzone i dopasowane do dziecka metody pracy. Ważnym elementem terapii jest praca z rodzicami i osobami opiekującymi się dzieckiem oraz współpraca z placówkami edukacyjnymi (zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem, wspólne oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze).