Umów się
(22) 899 28 65
515 188 646
biuro@poradniarehabilitacyjna.pl

KONSULTACJE I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Dla niemowląt i dzieci młodszych obejmuje poradnictwo dla rodziców z dziećmi mające na celu: ocenę jego rozwoju w odniesieniu do norm wiekowych, potrzeb i możliwości dziecka oraz psychoedukację rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz radzenia sobie z codziennymi problemami.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym obejmuje konsultacje dla rodziców z dziećmi oraz terapię. Podstawą pracy jest ocena rozwoju psychicznego i psychoruchowego dziecka (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne). W pracy terapeutycznej realizowane są różne zadania. W zależności od potrzeb dziecka może to być: doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, praca nad rozwojem emocjonalnym i społecznym (między innymi: świadomość emocjonalna, ekspresja emocji, radzenie sobie z porażką, relacje z rówieśnikami), wspomaganie rozwoju poznawczego, praca nad pewnością siebie i samooceną. Ważnym elementem terapii jest praca z rodzicami i osobami opiekującymi się dzieckiem oraz współpraca z placówkami edukacyjnymi (zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem, wspólne oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze).